Driedimensionaal drukwerk zette zijn eerste stapjes in de tachtiger jaren en groeide de laatste jaren uit tot een bijzonder populaire techniek.

3D-drukwerk bestaat inderdaad al bijna 25 jaar. De eerste driedimensionale printer, de 3D SLA-250 , werd in 1988 officieel gelanceerd op de industriële markt door 3D Systems, indertijd een jonge groep die opgericht werd door de Amerikaanse ingenieur Chuck Hull.

Deze laatste had overigens maar liefst 60 brevetten met betrekking tot snelle protypering (een methode voor productie aan de hand van een computer) ingediend die toelieten een aantal instrumenten te groeperen om tot een tussentijdse voorstelling van een productconcept te komen.

Vele jaren later bewees die technologie dat ze wel degelijk leefbaar was via de creatie van de eerste prothese die ingeplant werd bij de mens, in 1999, of nog door de ontwikkeling van een droon (voortbewogen door een elektrische motor en dus zonder piloot) van 2 meter groot in 2011. Deze technologie groeide  aldus uit tot een concept- en productie-instrument dat talrijke personen ervan doet dromen om een zelfbedacht voorwerp in 3D te laten drukken.

 

Het probleem ? Deze techniek is nog niet toegankelijk voor het grote publiek vermits een instapmodel ongeveer 2.000 euro kost en de eerste 3D-kleurenprinter, die zopas op de markt gebracht werd, een prijskaartje heeft van 241.000 euro.

 

De Israelische start-up « Objectifiers » speelt hierop in met het briljante idee om zich te positioneren als een tussenpersoon voor personen die een voorwerp wensen te laten drukken en de designers en/of eigenaars van 3D-printers.

Mathias Frydman en Jeremie Zazoun, de twee Frans-Israelische oprichters van « Objectifiers » stellen zich tot taak om een gemeenschap van ervaren designers op te richten en een wereldwijd netwerk te creëren voor 3D-drukwerk.

Kortom, de klant zal slechts een online formulier hoeven in te vullen waarop hij aangeeft wat hij wil realiseren, inclusief de volledige beschrijving daarvan. Een paar foto’s van het voorwerp, als hij die bezit, zijn ook welkom. Het is tevens mogelijk om een reeds bestaand model te reproduceren.