Zoals iedereen weet is de aanwezigheid van een bedrijf op het internet vandaag steeds couranter. Zonder uitstel met de klanten communiceren is dan ook een bewijs van de totale toewijding aan de klant geworden.

Bovendien zorgt internet ervoor dat de consumenten veel meer informatie te weten komen over bepaalde bedrijven, en dus ook meer kansen krijgen om daarmee de dialoog aan te gaan.

Om ervoor te zorgen dat de klanten goed de bedrijfsactiviteiten begrijpen en om zoveel mogelijk klanten aan het bedrijf te binden, is het noodzakelijk dat de e-reputatie goed beheerd wordt, met andere woorden dat het bedrijf zijn reputatie op internet verzorgt.

Gezien de consument via internet op zoek gaat naar de elementen die hem gerust moeten stellen met betrekking tot het engagement van een bedrijf en zijn diverse activiteiten, is het zeer belangrijk dat de e-reputatie goed onderhouden wordt. Dit is het virtuele uitstalraam van het bedrijf en bijgevolg het enige efficiënte middel waarover het bedrijf beschikt om vertrouwen te wekken bij de consument voor bijvoorbeeld een merk of zijn organisatie.

Internet laat de consument overigens ook toe om zich een opinie te vormen over een bedrijf dankzij de vele informatie die via de verschillende kanalen beschikbaar is, zoals de zoekmotoren, gespecialiseerde websites, sociale netwerken, blogs, fora, jaarboeken, online encyclopedieën, wiki’s enz.

Inderdaad, een gebeurtenis zoals de lancering van een nieuwe gamma, een originele reclameboodschap of nog de algemene ontevredenheid van de consumenten kunnen uw e-reputatie in hoge mate positief of negatief beïnvloeden.

Het doel is dus het uitstalraam op internet te verzorgen en de online bekendheid te verhogen door zoveel mogelijk pertinente maar altijd positieve informatie over uw bedrijf te delen, of het nu gaat om een product waarop u bijzonder fier bent of een liefdadigheidsactie, een wedstrijdspel, enz.

Maar nog voor men het kan hebben over de positieve e-reputatie van uw bedrijf mag men niet vergeten dat de overeenstemming tussen uw virtuele uitstalraam en uw aanwezigheid in de reële wereld de sleutel is tot het succes. U kunt inderdaad de verdiensten van uw bedrijf slechts prijzen als u deze beweringen ook hard maakt in de praktijk en uw reputatie dag na dag verdient.