« Sinds 1992 komt GAIA op voor dierenbelangen en ijveren we onafgebroken voor een steeds betere bescherming van levende wezens die pijn en angst kunnen voelen. Daarom voert GAIA actie en campagnes tegen georganiseerde dierenmishandeling, menselijke praktijken die dieren op grote schaal doen lijden. »

Actigroup helpt GAIA met de samenstelling, productie en verzending van mailings in België. Ziehier enkele case studies die wij realiseerden :

  • « Steriliseer uw kat, ze is het waard »
  • « Bescherming van ganzen en eenden tegen dwangvoedering voor de productie van foie gras »
  • « Slachten van schapen »
  • « Silence of the lambs »
  • « De kip moet uit de kooi »
  • « Bont »
  • « Paardenmishandeling »

De recentste campagne protesteert tegen het kweken van kippen in kooien. Met deze campagne wil GAIA schenkers vinden om druk uit te kunnen oefenen op de supermarkten, zodat deze niet langer eieren afkomstig van dergelijke kwekerijen verkopen. Zij promoot de aankoop van eieren van vrije uitloop, van kippen die met respect gekweekt worden. Een geslaagde campagne, vermits alle merken in België gestopt zijn met de verkoop van verse eieren afkomstig van kippen die in kooien gekweekt worden. Bovendien hebben verschillende horecaketens die actief zijn in België beslist om zich eveneens achter de goede zaak te scharen.