La ligue des familles informeert zijn doelgroepen aan de hand van verschilende publicaties en websites. « Le ligueur des parents » brengt pertinente en impertinente informatie over actuele onderwerpen, opvoeding, maatschappelijk leven en cultuur… “Le ligueur de mon bébé” begeleidt families van de wieg tot de kleuterschool, met advies en getuigenissen. La ligue des familles biedt tevens talrijke diensten en voordelen.

Om deze organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen ontwikkelt Actigroup maandelijkse mailings met wel omlijnde doelstellingen.

Zo versturen wij maandelijks lidkaarten naar de nieuwe leden, inclusief naar personen die nog nooit een lidkaart ontvingen of die verloren.

Wij zorgen ook voor de verzending van oproepen en herinneringsbrieven. Een daarvan richt zich tot ouders en grootouders waarvan het lidmaatschap bijna afgelopen is. Een andere wordt gestuurd naar personen waarvan het lidmaatschap net afgelopen is met een aansporing om hun lidmaatschap te vernieuwen. En tot slot worden andere ex-leden die hun bijdrage niet meer betaalden aangeschreven en aangespoord om opnieuw lid te worden.

Wij proberen zwangere vrouwen te motiveren om zich in te schrijven op de website van LDF en zo gratis de brochure « Ligueur Prénatal » te ontvangen. Dat gebeurt aan de hand van een maandelijkse postkaart.

Wij sturen tevens een brief met een brochure « Ligueur 2 mois » en een brochure « Ligueur des parents » naar ouders van een baby die 2 maanden oud is. Zo proberen wij hun aandacht te trekken in de hoop dat zij daarna lid zullen worden van LDF.

Buiten deze maandelijkse mailings verspreiden wij tevens een document met SEPA(Single European Payments Area) om een abonnement te nemen op « Ligueur et mon bébé » en dat gratis teruggestuurd kan worden via de post. Dit gebeurt als insteek in de brochure « Ligueur et mon bébé » of wordt uitgedeeld tijdens diverse evenementen.

En tot slot zijn wij in volle prenatale test. Gedurende 3 maanden voeren wij testverzendingen uit van een postkaart gericht aan toekomstige mama’s om hen uit te nodigen zich in te schrijven op de website en een nieuwsbrief te ontvangen die hen begeleidt tijdens hun zwangerschap, van de 1e tot de 8e maand.