De laatste jaren worden steeds meer nieuwe technologieën gebruikt om reclamecampagnes te ontwikkelen die niet alleen verbluffend zijn maar ook zeer goede prestaties neerzetten.

Zelfs indien het digitale tijdperk ons allemaal van ver of dichtbij beïnvloedt, blijft print actueel omdat men dankzij technologische innovaties, zoals drukwerk met variabele inhoud en specifiek bestemd voor bepaalde doelgroepen, bedrijven en organisaties een middel bezorgt om op persoonlijke en efficiënte manier te communiceren met zeer goed afgebakende doelgroepen.

In dit kader is het heel belangrijk de klantgegevens efficiënt te gebruiken om de doelgroep correct af te lijnen en de productie van het drukwerk gepast te personaliseren. Bovendien moet men ervoor zorgen dat de beelden en slogans die daarvoor gebruikt worden aansluiten bij het materiaal dat u voor de andere kanalen gebruikt.

Weet ook dat drukwerk een gerechtvaardigd medium blijft voor de consumenten en dat de meesten daarvan aangespoord worden om iets aan te kopen via dit kanaal.

 

Hoe komt dat ?

 

Drukwerk met variabele inhoud speelt een belangrijke rol in de blijvende efficiëntie van Print vermits u bijvoorbeeld een postcampagne kunt lanceren en elke postkaart kunt personaliseren met de naam van de bestemmeling, of unieke bonnen met individuele nummers kunt drukken zodat u kunt volgen welke klanten de bonnen gebruikt hebben.

Bovendien is het drukwerk met variabele inhoud vandaag de efficiëntste manier om u op een gepersonaliseerde manier te richten tot uw doelgroep.

Hoewel drukwerk met variabele inhoud in geen geval een nieuwe techniek is, doen de consumenten daar vandaag frequenter beroep op omdat de kosten steeds lager worden al naargelang de druktechnieken evolueren dankzij de technologie.