Zoals we allemaal weten is een reclameslogen niet alleen een promotioneel instrument maar ook en vooral een zin waarvan wij hopen dat hij blijft hangen in het geheugen van de persoon die hem leest of hoort, en een positieve indruk nalaat betreffende een product om ons uiteindelijk over te halen om iets te kopen.

Om echt overtuigend en wervend te zijn moet de slogan dus de handtekening van een product worden en een reeks woorden bevatten die een sterke indruk maken op de consument. Wat zijn dan de woorden die men het vaakst terugvindt in de bestaande slogans?

Dat is wat het bedrijf « Souslelogo.com » uitviste ! Het bedrijf houdt de vinger aan de pols van de reclame, vooral dan wat het gebruik van slogans aangaat. Het repertorieerde de woorden die het vaakst voorkwamen in meer dan 5000 huidige reclameslogans en distilleerde daaruit de top 20. De eerste woorden zijn natuurlijk diegene die het vaakst voorkomen in de verschillende slogans.

 

Ziehier dus de top 5 van de vaakst gebruikte woorden tijdens het afgelopen jaar :

 

In 2013
1) Retrouvez (terug)vinden
2) Gagner (winnen)
3) Amour (liefde)
4) Croire (geloven)
5) Simple (gemakkelijk)

 

Hoe komt het dat die woorden zo vaak voorkomen in reclameslogans ?

 

Het gaat hier om woorden met een sterk sentimentele betekenis. Het woord (terug)vinden bijvoorbeeld belooft ons dat we ons verzoenen met iets of iemand. Hetzelfde geldt voor het woord « winnen » en dat men gebruikt om de consument aan te sporen mee te doen met een spel en onrechtstreeks om de overwinning binnen te halen.

Het woord « liefde » komt in het klassement terecht mede dankzij zijn aanwezigheid in verschillende slogans van ontmoetings- of voedselwebsites.

Tot slot kunnen we vaststellen dat zelfs een klein woordje belangrijk kan zijn wanneer men met een doelgroep communiceert. Dat is wat dit klassement ons leert, vermits sommige woorden veel meer aanwezig zijn dan andere.